Elektromagnet

MACO (magnet controller)

Zdroje napájení a řízení břemenových elektromagnetů a elektropermanentních magnetů
Bateriová záloha napájení elektromagnetů
více informací

Popis

Zdroje MACO jsou robustní, vysoce spolehlivé, transformátorové zdroje pro napájení břemenových elektromagnetů.
Dodávají se v široké výkonové řadě s mnoha funkcemi, buď jako zdroj bez zálohy nebo pro zajištění bezpečnosti s bateriovou zálohou, zajišťující nepřetržité napájení.
Zdroje MACOdrive jsou plně regulovatelné napájecí zdroje jeřábových elektromagnetů s řízeným čtyřkvadrantovým měničem s dynamickou demagnetizací pomocí rekuperace do sítě.
Umožňují komfortní funkce řízení elektromagnetu s plynulým řízením výkonu magnetizace a s extrémně rychlou demagnetizací.
Dodávají se v široké výkonové řadě v provedení bez zálohy nebo pro zajištění vyšší bezpečnosti s bateriovou zálohou, která zajišťuje nepřetržité napájení. Jsou vhodné pro systémy magnetů větších výkonů 5kW až 40kW.
Výhodou zdrojů MACOdrive jsou kompaktní rozměry - do výkonu 10kW lze použít pouze jedinou skříň včetně bateriové zálohy.
Napájecí zdroje MACOperm jsou určeny pro technologii napájení a řízení permanentních elektromagnetů. Napájení magnetu je zajištěno řízeným čtyřkvadrantovým DC měničem.
Elektropermanentní magnety si podrží svoji magnetizaci i v případě výpadku elektrické energie nebo při poškození kabelu, takže nepotřebují záložní baterie.
Napájecí zdroje MACO perm umožňují komfortní obsluhu elektropermanentních magnetů včetně regulace přídržné síly a rychlé demagnetizace.
Jejich magnetizace se aktivuje pulzem napětí z měniče v trvání několika sekund. Druhým pulzem s obrácenou polaritou je provedena demagnetizace.

Funkce

 • Magnetizace stejnosměrným proudem
 • Zrychlená řízená plná demagnetizace
 • Tipování - krátkodobé zeslabení přítažné síly magnetu pro odhození přebytečného materiálu
 • Kontrola přehřátí magnetu
 • Kontrola izolačního stavu magnetu
 • Magnetizace stejnosměrným proudem
 • Rychlá řízená úplná demagnetizace rekuperací energie
 • Tipování - krátkodobé zeslabení přítažné síly magnetu pro odhození přebytečného
  materiálu
 • Zátěžový test pevný nebo plynule nastavitelný – snížení výkonu při nabírání břemene zajistí  bezpečnost přenosu při plném výkonu
 • Návrat do úrovně zátěžového testu - zajistí snadnější manipulaci s magnetem ve stísněných
  železných prostorách při přiblížení magnetu
 • Kontrola přehřátí magnetu - 30minutová kontrola zapnutí magnetu
 • Rychlá magnetizace zvýšeným napětím
 • Rychlá řízená úplná demagnetizace
 • Tipování - krátkodobé zeslabení přítažné síly magnetu pro odhození přebytečného
  materiálu
 • Zátěžový test pevný nebo plynule nastavitelný – snížení výkonu při nabírání břemene zajistí  bezpečnost přenosu při plném výkonu
 • Návrat do úrovně zátěžového testu - zajistí snadnější manipulaci s magnetem ve stísněných
  železných prostorách při přiblížení magnetu
 • Kontrola přehřátí magnetu - 30minutová kontrola zapnutí magnetu

Volitelné funkce

 • Předvolba skupin magnetů
 • Magnetizace a demagnetizace po skupinách
 • Zátěžový test (až 10 stupňů) - snížení výkonu při nabírání břemene pro zajištění bezpečnosti přenosu při plném výkonu
 • Návrat do úrovně zátěžového testu  - snížení úrovně magnetizace před demagnetizací pro snadnější manipulaci s magnetem ve stísněných železných prostorách
 • Otáčení a vysouvání nosné traverzy
 • Měření výstupních proudů ve skupinách
 • Archivace poruch - až 1000 magnetizačních cyklů uloženo v paměti - délka cyklu, hodnoty proudu
 • Dálkový monitoring zařízení - telekomunikace
 • Profibus
 • Místní nebo rádiové ovládání
 • Záloha více než 20 minut
 • Předvolba skupin magnetů
 • Měření výstupních proudů ve skupinách
 • Archivace poruch - až 1000 magnetizačních cyklů uloženo v paměti – délka cyklu, hodnoty proudu
 • Otáčení a vysouvání nosné traverzy
 • Dálkový monitoring zařízení - telekomunikace
 • Profibus
 • Místní nebo rádiové ovládání
 • Záloha více než 20 minut
 • Předvolba skupin magnetů
 • Měření výstupních proudů ve skupinách
 • Archivace poruch - až 1000 magnetizačních cyklů uloženo v paměti – délka cyklu, hodnoty proudu
 • Otáčení a vysouvání nosné traverzy
 • Dálkový monitoring zařízení - telekomunikace
 • Profibus
 • Místní nebo rádiové ovládání

Technické parametry

 • Jmenovité napájecí napětí: 3x 230 - 660V +5%/-5%, 50/60Hz
 • Výstupní napětí: 10V DC až 500V DC
 • Jmenovitý výkon 1kW až 50kW
 • Velikosti skříní: dle výkonu zdroje
 • Krytí: IP54
 • Materiál: ocelová uzavřená svařovaná skříň
 • Barva: polyester, prášková technologie
 • Odstín: RAL7035 nebo RAL7032
 • Provedení: vnitřní nebo venkovní
 • Pracovní teploty -20°C až +55°C
 • Bezpečnostní kategorie: 2 (dle ČSN EN ISO 13849-1)
 • Jmenovité napájecí napětí: 3x 400 - 575V +15%/-20%, 50/60Hz
 • Výstupní napětí: 0V DC až 500 V DC
 • Jmenovitý výkon: 5kW až 50kW
 • Velikosti skříní: dle výkonu zdroje
 • Krytí: IP54
 • Materiál: ocelová uzavřená svařovaná skříň
 • Barva: polyester, prášková technologie
 • Odstín: RAL7035 nebo RAL7032
 • Provedení: vnitřní nebo venkovní
 • Pracovní teploty -20°C až +55°C
 • Bezpečnostní kategorie: 2 (dle ČSN EN ISO 13849-1)
 • Jmenovité napájecí napětí: 3x 400 - 575V +15%/-20%, 50/60Hz
 • Výstupní napětí: 0V DC až 340 V DC
 • Jmenovitý výkon: 15kW až 80kW
 • Velikosti skříní: dle výkonu zdroje
 • Krytí: IP54
 • Materiál: ocelová uzavřená svařovaná skříň
 • Barva: polyester, prášková technologie
 • Odstín: RAL7035 nebo RAL7032
 • Provedení: vnitřní nebo venkovní
 • Pracovní teploty -20°C až +55°C
 • Bezpečnostní kategorie: >3 (dle ČSN EN ISO 13849-1)

Bezpečnost

Jsou hlídány jakékoliv odchylky od jmenovitého napětí v případě ztráty jedné fáze nebo poklesu napětí v síti. Tyto stavy jsou okamžitě akusticky a opticky signalizovány.

Obvody a funkce zálohy jsou testovány vždy při zapnutí magnetizace a v případě poruchy je proces magnetizace zastaven. Je průběžně kontrolováno zemní spojení magnetu, v případě výskytu je signalizováno a je zabráněno další magnetizaci.
Pro prevenci přehřátí magnetu jsou současně měřeny a monitorovány proudy a délka trvání magnetizace.

Podle požadavku zákazníka je možno dodat zdroj ve 3. nebo 4. třídě bezpečnosti. Dodáváme také redundantní provedení zdrojů pro použití v přístavech nebo jiných vysoce exponovaných místech.

U zdrojů MACOdrive je zálohová baterie off-line. Pokud v průběhu magnetizace dojde k výpadku  napájecího napětí v síti, baterie je okamžitě připojena k magnetům a bez přerušení převezme napájení magnetů.

Jsou hlídány jakékoliv odchylky od jmenovitého napětí v případě ztráty jedné fáze nebo poklesu  napětí v síti. Tyto stavy jsou okamžitě akusticky a opticky signalizovány. 

Obvody a funkce zálohy jsou testovány periodicky při zapnutí magnetizace a v případě poruchy je  proces magnetizace zastaven.

Pro prevenci přehřátí magnetu jsou současně měřeny a monitorovány proudy a délka trvání  magnetizace.

Podle požadavku zákazníka je možno dodat zdroj ve 3. nebo 4. třídě bezpečnosti. Dodáváme taky redundantní provedení zdrojů pro použití v přístavech nebo jiných vysoce exponovaných místech.

U zdrojů MACOperm na zdvihacím zařízení používající elektropermanentní magnety je bezpečnost zajištěna především fyzikálním principem těchto magnetů, které si po zmagnetování podrží svoji magnetizaci až do následné demagnetizace.
K zabezpečení dostatečné přídržné síly pro přenos materiálu slouží zátěžový test, kdy je na nabrání přenášeného materiálu použita snížená přítažná elektromagnetická síla a následně, před pojezdem, je přítažná síla zvýšena na maximum.

Záloha

Záloha je zajištěna gelovými bateriemi s životností 10 let. Baterie jsou nabíjeny a udržovány na plné kapacitě vysokofrekvenčním nabíječem s přesnou nabíjecí charakteristikou. Tím je zajištěna jejich maximální životnost. Stav baterie je zjištěn otestováním při zátěži. Součástí obvodů zálohy je ochrana proti hlubokému vybití baterie.
Záloha je zajištěna gelovými bateriemi s životností 10 let. Baterie jsou nabíjeny a udržovány na plné kapacitě vysokofrekvenčním nabíječem s přesnou nabíjecí charakteristikou. Tím je zajištěna jejich maximální životnost. Stav baterie je zjišťován otestováním při zátěži. Součástí obvodů zálohy je ochrana proti hlubokému vybití baterie
Díky vlastnostem a konstrukci tohoto typu magnetu není záloha nutná.

Ovládání

Po zapnutí magnetizace dochází k připojení silových obvodů k napájecím obvodům a elektromagnet přitáhne břemeno.
Aby měla obsluha možnost ovlivnit počet přenášených kusů, může být ovládání doplněno funkcí tipování. Podle délky signálu odpadávají od magnetu nežádoucí kusy přenášeného materiálu.
Po aktivaci demagnetizace je systém odpojen od sítě a magnet je zrychleně vybíjen vybíjecím odporem.
Následuje přepólování stejnosměrného výstupu systému a provede se krátká demagnetizace magnetu napětím opačné polarity a snížené intenzity. Tímto dojde k úplnému vyčištění aktivní plochy magnetu. Magnet je automaticky připraven k další činnosti.
Je-li zařízení vybaveno funkcí zátěžový test, dojde po jeho aktivaci ke snížení magnetizace po každém nabrání břemene na 70% přídržného výkonu, pak k jeho navýšení na plný výkon a následně k odblokování pojezdu jeřábu. Obsluha tak má jistotu bezpečné přepravy materiálu.
Výkon magnetizace může být předem navolen až v deseti stupních magnetizace.
Práce se skupinami magnetů je umožněna v plném rozsahu standardních i volitelných funkcí pro každou skupinu samostatně.

Při povelu magnetizace dojde k aktivaci DC měniče, který je do té doby v pohotovostním režimu. Měnič napájí magnet krátkodobě zvýšeným napětím tak, aby bylo dosaženo co nejrychlejší maximální úrovně magnetizace vzhledem k indukci magnetu.

V případě požadavku zátěžového testu je magnet napájen sníženým napětím (pevně nastaveným nebo plynule regulovatelným) a teprve při obdržení signálu o zdvihu jeřábu nebo po uplynutí nastaveného času testu, měnič napájí magnet na maximum. Zátěžový test a výkon měniče je plynule nastavitelný potenciometrem.

Funkce tipování pro odložení nežádoucího materiálu je prováděna snížením výstupního napětí měniče. Tak dlouho, jak je drženo tipovací tlačítko, plynule klesá napětí až na 0V DC. Podle druhu aplikace lze tímto způsobem odložit jednotlivé přenášené plechy, v případě navážení šrotu lze tímto způsobem dávkovat různé druhy šrotu do kontejnerů sléváren. Rychlost snižování úrovně tipování je nastavena v programu řídícího systému.

Demagnetizace je opět prováděna obvody měniče, proto je rychlejší než při kombinaci spínání obvodů demagnetizace a depolarizace spínacími prvky.

Práce se skupinami magnetů je možná pouze v režimu předvoleb.

Při magnetizaci je magnet napájen krátkodobě napětím z DC měniče až do dosažení plného výkonu magnetu. Měnič je poté uveden do pohotovostního režimu.

Funkce tipování pro odložení nežádoucího materiálu je prováděna obvody měniče tak, že je magnet napájen napětím obrácené polarity než při magnetizaci. Nastavení úrovně tohoto napětí je součástí programu v PLC a parametrizace měniče.

Demagnetizace je zajištěna obvody měniče, nastaveným napětím obrácené polarity až do úplného vyčištění aktivní plochy magnetu. Magnet je automaticky připraven k další činnosti. 

Práce se skupinami magnetů je možná pouze v režimu předvoleb.

Signalizace

Jednotlivé stavy zařízení jsou indikovány opticky majáky nebo signalizačními prvky v kabině jeřábu v kombinaci s akustickou signalizací. Funkce signalizace může být prověřena stiskem tlačítka.

Jednotlivé stavy zařízení jsou indikovány opticky majáky nebo signalizačními prvky v kabině jeřábu v kombinaci s akustickou signalizací. Funkce signalizace může být prověřena stiskem tlačítka.
Jednotlivé stavy zařízení jsou indikovány opticky majáky nebo signalizačními prvky v kabině jeřábu v kombinaci s akustickou signalizací. Funkce signalizace může být prověřena stiskem tlačítka.

Použití

 • Slévárny
 • Šrotiště
 • Nakládání a vykládání železničních kontejnerů
 • Skládky kovového odpadu
 • Válcovny
 • Manipulace s plechy ve výrobních linkách
 • Sklady
 • Slévárny
 • Šrotiště
 • Nakládání a vykládání železničních kontejnerů
 • Skládky kovového odpadu
 • Válcovny
 • Manipulace s plechy ve výrobních linkách
 • Sklady
 • Slévárny
 • Šrotiště
 • Nakládání a vykládání železničních kontejnerů
 • Skládky kovového odpadu
 • Válcovny
 • Manipulace s plechy ve výrobních linkách
 • Sklady
 • Ropné plošiny
 
 

AXIMA, spol. s r. o.

divize AXIMA Automation

Vídeňská 125, 619 00 Brno
tel.: +420 547­ 424 040
mob: +420 606 630 731
e-mail: maco@axima.cz
web: www.axima.cz

Zavřít kontakt