Systémy MACO

U břemenových elektromagnetů musí být vždy z bezpečnostních důvodů zaručeno nepřetržité napájení. Tato funkce je považována za vysoce prioritní a proto společnost AXIMA nabízí systém MACO se zálohou napětí pro napájení elektromagnetu.

Od počátku vyvinula společnost AXIMA své výrobní kapacity a umožnila tak návrh, výrobu a servis zdrojů břemenových elektromagnetů. Naše zkušenosti v kombinaci s moderními technologiemi jsou zárukou vysoké kvality a spolehlivosti zdrojů MACO. Zkušený tým projektantů a elektrotechniků nám umožňuje vyvíjet a vyrábět zdroje MACO se základními funkcemi, jakož i úspěšně realizovat zakázky pro břemenové elektromagnety a zařízení na základě technických požadavků našich klientů. Vždy jsme připraveni navrhnout a vyrobit zdroj na míru, přesně podle vašich požadavků.
 

Systémy MACO nacházejí široký rozsah uplatnění v průmyslu pro řízení elektromagnetů určených  k manipulaci materiálu.

Charakteristika zdrojů

Jedná se o stejnosměrné zdroje pro napájení břemenových elektromagnetů, určených k manipulaci feromagnetickými materiály za pomoci jeřábu.  Tyto zdroje obsahují silové a řídící napájecí obvody v kvalitním průmyslovém provedení.  Záložní zdroje jsou navrhovány do lakovaných oceloplechových skříní, s rozměry dle požadavků zákazníků, určených pro umístění a montáž na konstrukci jeřábu. Provedení skříní je standardně v krytí IP 54. Navržený systém nuceného větrání a topení zajišťuje dlouhou životnost všech použitých přístrojů i do venkovního prostředí.

Rozváděč se obvykle skládá ze dvou nebo více skříní podle požadovaného výkonu a obsahuje jistící a spínací prvky, řídící systém Simatic S7 pro ovládání a bateriovou část s příslušenstvím. V případě zálohovaného zdroje jsou rozváděče osazeny akumulátorovými bateriemi s dlouhou životností a s elektronickým dobíjením včetně automatického spínání zálohy.

Nabíječ zajišťuje automatické dobíjení zálohovací baterie a udržování baterie v plně nabitém stavu. Nabíjení probíhá dle IU charakteristiky popsané v DIN 41 773/774 a má integrovaný test napájecího napětí. Stav zálohovací baterie je signalizován do řídicího PLC. Ovládání systému je zajištěno operátorem z kabiny jeřábu nebo pomocí dálkového rádiového ovládání. Pokud v průběhu přepravy břemene dojde k výpadku napájecího napětí, připojená baterie přebírá napájení a akusticky i opticky signalizován přechod na zálohovaný režim.

Charakteristika baterií

Baterie jsou tlakovým ventilem jištěné olověné baterie navržené pro stacionární použití. Tento typ baterií nemá nijak zvláštní nároky na ventilaci a údržbu. Protože elektrolyt není v kapalné formě, jsou tyto baterie pokládány za suché baterie a jako s takovými se s nimi může zacházet při dopravě a manipulaci.

Integrace s jeřábem

Zajišťuje bezpečný provoz zdvihacího zařízení v kombinaci s prací s elektromagnety.

  • Blokace funkce demagnetizace při pohybu jeřábu
  • Blokace funkce tipování při pohybu jeřábu
  • Příjem signálu o zdvihu - přepnutí na maximální výkon
  • Senzor zdvihu - blokace funkce demagnetizace před uložením břemene
  • Signál "pojezd jeřábu umožněn" - záloha sepnuta

  
 

AXIMA, spol. s r. o.

divize AXIMA Automation

Vídeňská 125, 619 00 Brno
tel.: +420 547­ 424 040
mob: +420 606 630 731
e-mail: maco@axima.cz
web: www.axima.cz

Zavřít kontakt